Tieto­suoja­rekisteri

27.4.2018 | Henkilötietolain (523/99) 10 § | EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Rekisterinpitäjä

Miia Suojala tmi (Y-tunnus 2020487-9)
Yliopistonkatu 28B
40100 Jyväskylä
puh. 050-357 5521

Rekisteriasioiden vastuu- ja yhteyshenkilö

Miia Suojala, puh. 050-357 5521

Rekisterin nimi

Verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja tietosisältö

Tilaajan henkilötietoja kerätään ja tallennetaan tilausten käsittelyä ja toimitusta varten. Rekisteriin tallennettaan tilaajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilatut tuotteet ja tilauspäivä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilaajan henkilötietoja kerätään ja tallennetaan tilauksen yhteydessä. Tilaajan tietoja säilytetään asiamukaisesti tietoturvaa noudattaen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tilaajan henkilötietoja ei julkaista eikä luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten
vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Rekisterin tietojen säilytysaika

Tilaajan tietoja säilytetään rekisterissä vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Miia Suojala tmi käsittelee vain heille toimitettuja tilaus- ja henkilötietoja. Tallennettuja tietoja käsittelee luottamuksellisesti vain yrityksen henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Tilaajan tietoja säilytetään asiamukaisesti tietoturvaa noudattaen.

Tarkastusoikeus

Tilaajalla on oikeus tarkastaa tietonsa rekisterin ylläpitäjältä. Tilaajalla on oikeus pyytää rekisterin ylläpitäjää oikaisemaan tai poistamaan hänestä kerättyjä tietoja. Tarkastus-, oikaisu- tai poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin ylläpitäjälle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterin ylläpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön muuttuminen voi edellyttää tietosuojaselosteen päivittämistä. Tämän vuoksi kehotamme tilaajan tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.